Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Uczestnictwo seniorów w życiu kulturalnym i społecznym w czasie pandemii – spotkanie


Z myślą o naszych Seniorach z Gminy Pszczew w dniu 29 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie w godzinach od 9.00 do 13.00 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pszczewie pod nazwą „Seniorzy a uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym w okresie pandemii w Gminie Pszczew”. Ze względu na okres panujących ograniczeń związanych z koronawirusem, w spotkaniu wzięła udział ograniczona liczba gości. Seniorzy reprezentowani byli przez Stefanię Rusin, Andrzeja Kistowskiego, Małgorzatę Adam – Zarząd Klubu Seniora w Pszczewie oraz Krystynę Hałuszczak – radną, działaczkę społeczną. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele władzy gminy Pszczew: Józef Piotrowski – Wójt Gminy Pszczew, Dominik Fryza – Zastępca Wójta Gminy Pszczew, Romuald Tankielun – Przewodniczący Rady Gminy Pszczew, Dominik Wilczyński – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych w Radzie Gminy Pszczew oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie: Ewa Walkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie, Emilia Frąckowiak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie, Zuzanna Śmierska, Roma Pawłowska, Anna Lota oraz Magdalena Umecka – psycholog zatrudniona w Klubie Seniora w Pszczewie. Na początku spotkania pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie przedstawili prezentację, podczas której omówiono: wyzwania związane z realizacją zadań społecznych skierowanych dla Seniorów w okresie pandemii (jak np. problem wykluczenia cyfrowego, brak możliwości funkcjonowania Klubu Seniora, jak również usług opiekuńczych i specjalistycznych w okresie pandemii), sposoby radzenia sobie z problemami w tym okresie, przyszłościowe propozycje rozwiązań w zakresie pomocy i wsparcia dla Seniorów w Gminie Pszczew, potrzeby Seniorów według piramidy Maslowa oraz potrzeby w okresie pandemii. Dodatkowo przedstawiono krótką diagnozę potrzeb Seniorów dotyczącą ich uczestnictwa w Klubie Seniora w okresie pandemii. Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury podzieliła się również swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie w okresie pandemii. Dyskusja trwała bardzo długo. Swoimi cennymi uwagami i opiniami podzielili się Seniorzy, jak również przedstawiciele władzy. Omówiono m.in. pomysł powstania nowej organizacji pozarządowej Seniorów, wyzwania lokalowe Klubu Seniora, jak również rozwój działalności wolontariackiej w gminie Pszczew. W tym dniu  powstał  kolejny pomysł zorganizowania spotkania dla wszystkich organizacji pozarządowych z gminy Pszczew.

Emilia Frąckowiak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie

<