Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wojewódzki Ośrodek Ruchu DrogowegoWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. zamierza wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i od września br. uruchomić w mediach swoją aktywność poprzez prezentację zarówno  podstawowej działalności statutowej,  czyli przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy,  działalności związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego dedykowanym uczniom szkół podstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych, jak i działalności statutowej związanej z prowadzonymi szkoleniami i kursami dla różnych grup społecznych, dzięki którym można uzyskać dodatkowy zawód  np. instruktora nauki jazdy, zdobyć uprawnienia do kierowania ruchem, zredukować punkty karne.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., egzaminuje kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy tj. A, A1, A2, AM, B, B+E, C, C+E, T, D, a zatem posiadaja ekspercką, wysoce wyspecjalizowana kadrę egzaminatorów.  Ośrodek wykonuje również inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:

1) organizuje:

– szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,

– szkolenia kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,

– szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

– szkolenia na doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych,

– kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i przewozu osób,

– kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR),

– kursy kierowania ruchem drogowym,

– szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

2) współpracuje z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podnoszenia jakości i poziomu szkolenia,

3) opiniuje i współpracuje z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,

4) prowadzi działalność w zakresie promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ośrodek posiada do dyspozycji zainteresowanym dwie nowoczesne, klimatyzowane sale przygotowane do organizowania wykładów, konferencji, szkoleń, seminariów itp.,  dla grupy 25 i 35  osób. Sale wyposażone są w projektory multimedialne i niezbędne pomoce konferencyjne oraz posiadają szybki dostęp do Internetu. Wynajem sal odbywać się może w czasie godzin pracy WORD tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1600. Po ww. godzinach warunki wynajmu ustalane są indywidualnie.

WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  RUCHU  DROGOWEGO  w  GORZOWIE WLKP.
e-mail:  sekretariat@wordgorzow.pl  
NIP  5992334786  
REGON  21046564766-400
Gorzów Wielkopolski  ul. Podmiejska 18
tel. 95 732 43 77  fax 95 725 76 43

<