Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Światłowód Pszczew, Policko – spotkania


Firma ORANGE zaprasza mieszkańców wskazanych poniżej nieruchomości Pszczewa i Policka na spotkania dotyczące uzgodnień budowy linii i przyłączy światłowodowych. Wyboru nieruchomości objętych inwestycją dokonał operator.


Spotkanie w Pszczewie – salka nad remizą 18:00 28 września 2020
Spotkanie w Policku – świetlica 19:30 28 września 2020.

Pszczew – mieszkańcy, właściciele nieruchomości:
Dworcowa 4 ; nr działki 376 , 378, Dworcowa 11 ; dom wielorodzinny, Dworcowa 12/2, Dworcowa 13/1, Dworcowa 13/4, Dworcowa 13/5, Dworcowa 13/6, Władysława Sikorskiego 7, Władysława Sikorskiego 18 ; dom wielorodzinny, Międzychodzka 30 ; dom wielorodzinny Międzychodzka 40 ; firma OBST; nr. działki 1587 , 1588/2

Policko – mieszkańcy, właściciele nieruchomości:
nr domów – 2 ; 3 ; 7 ; 11 ; 11/1 ; 12 ; 12/1, 14 – dom wielorodzinny, 18 ; 23A ; 23B ; 26, 27 – nr. działki 60/9 ,64/20, 30 – dom wielorodzinny, 39A ; 39B – blok, 40A ; 40B – blok

<