Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Dbajmy o siebie nawzajem


Przypominamy o zasadach, które zmniejszają ryzyko zakażenia Covid-19 oraz przyhamowują rozprzestrzenianie się pandemii. Stosujmy się do wytycznych sanitarnych. Zakładajmy maseczki lub przyłbice. Zachowujmy dystans społeczny, dezynfekujmy dłonie. Bądźmy odpowiedzialni.

<