Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Robotyka – nieodpłatne zajęcia


Miło nam poinformować, że Gmina Pszczew / Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie został laureatem programu “WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Partnerami projektu są trzy lokalne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Stoki Przyjazna Wieś 2011, Stowarzyszenie Świechocin 2011 oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku “Bezgraniczni”.

Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (organizator programu) zrealizujemy projekt ”Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego”.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z mniejszymi możliwościami finansowymi.

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemia COVID-19 i wdrożonymi obostrzeniami, zajęcia odbywać będą się w formie zdalnej. Co to oznacza? Do zgłoszonych dzieci dostarczone zostaną na 5dni specjalne zestawy klocków Lego do nauki robotyki i programowania. Na podany przez rodzica adres mailowy zostaną przesłane linki z lekcjami zdalnymi (poprzez serwis Youtube).

Uwaga! Uczestnik musi posiadać urządzenie (laptop,tablet czy telefon) z dostępem do internetu – tylko do odtworzenia filmiku instruktażowego. 

Zapraszamy do zapisów dzieci:

  • zamieszkujące na terenie gminy Pszczew;
  • w wieku 6-10 lat;

Liczba miejsc ograniczona, liczy się przede wszystkim kolejność zgłoszeń.

Dla każdego sołectwa zarezerwowane mamy 3 miejsca (razem 36 miejsc).

Zgłoszenia przyjmowane są od 12.11.20 do 16.11.2020 pod numerem tel: 602 537 836.

<