Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Uhonorowano radnych


Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego uhonorowało radnych p. Konrada Kionę i p. Romualda Tankieluna medalami z okazji trzydziestolecia samorządów. Pan Konrad pracuje w radzie gminy siódmą kadencję. W latach 1998 – 2002 był członkiem zarządu, od 2006 do 2014 roku pełnił funkcję przewodniczącego RG. Pan Romuald jest nieprzerwanie radnym od 2002 roku, obecnie przewodniczącym RG. Życząc wytrwałości, gratuluję i dziękuję obu Panom za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Wójt Gminy Pszczew
Józef Piotrowski

<