Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Licytacja nieruchomości


Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu ogłasza licytację nieruchomości niezabudowanych położonych w Pszczewie w granicach działek ewidencyjnych nr 1205/36 i 1205/38 o łącznej powierzchni 1,2797ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczono pod usługi turystyczne i wypoczynkowe.

Nieruchomości zostały oszacowane na kwotę 484.560,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ wartości oszacowania i wynosi 363.420,00zł.

Szczegóły na stronie urzędu

Mapka poglądowa

<