Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji


Bardzo dobra, świąteczna wiadomość dla naszej gminy. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie:
500.000 zł na zadanie:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kasztanowej w Pszczewie”

Łącznie z RFIL-u otrzymaliśmy 2 246 757 zł na cztery zadania. Ruszamy do wykonania inwestycji.

<