Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenia


Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu w dniu 08.04.2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska, etap IV”, znak sprawy IB-I.747.1.2021.JRaj.

3916

Obwieszcz

<