Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

4 757 249 zł dla gminy Pszczew


Gmina Pszczew otrzyma dofinansowania trzech inwestycji na łączną kwotę 4 757 249 zł z Rzędowego Funduszu Polski Ład:
● budowa ul. Dworcowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Topolowej – 2 033 694 zł
● budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie – 1 954 055 zł
● budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) – 769 500 zł

To kolejne kluczowe inwestycje w lepszą przyszłość gminy Pszczew.

<