Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zgłoś zagrożenie za pomocą Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa


Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? A może chciałbyś coś jeszcze poprawić? Taką możliwość daje zgłoszenie sytuacji i zdarzeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Korzystając z Krajowej mapy zagrożeń masz możliwość szybkiego zgłoszenia m.in.: nieprawidłowego parkowania, złej organizacji ruchu, aktów wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości, dzikich wysypisk śmieci, niszczenia zieleni, nielegalnych rajdów samochodowych i wielu innych.

Zgłoszenie trafia do policjantów, którzy w ciągu kilku dni skontrolują wskazane miejsce. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost do systemu wirtualnej mapy.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Aby wprowadzić dane do mapy należy przejść na stronę:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

<