Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa spis rolny polecane strony

Konsultacje społeczne – organizacje pozarządowe


Wójt Gminy Pszczew zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawartego w projekcie uchwały. Wnioski do treści uchwały należy składać poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza.