Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Terminy składania wnioskówOkresy rozliczeniowe faktur VAT za olej napędowyTerminy wypłat
01.02.2024 – 29.02.2024I    01.08.2023 – 31.01.2024do 30.04.2024
01.08.2024 – 02.09.2024II   01.02.2024 – 31.07.2024do 31.10.2024


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 wynosi:

  • liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
    lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku (110 x 1,46 = 160,60 zł, czyli 160,60 zł
    x ilość ha użytków rolnych)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła, kóz, owiec i koni będących
    w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP) oraz liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (5,84 zł x DJP)

Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rozliczanym okresie
2) Dowód osobisty.
3) Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.
4)  Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, koni, kóz, owiec i świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku
w odniesieniu do bydła.
5) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
6) Oświadczenie

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pokój nr 1, tel. 95 7492314

<