Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rozliczanym okresie
2) Dowód osobisty.
3) Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.
4)  Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
5) Klauzula informacyjna RODO.
6) Oświadczenie o klasyfikacji działalności.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pok. nr 1, tel. 95 7492314.

<