Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Program usuwania azbestu na terenie gminy Pszczew w 2023 r.


Gmina Pszczew zrealizowała w 2023 r. zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczew” dofinansowane ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023.

W oparciu o przyznaną dotację ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 Gmina Pszczew zrealizowała zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczew w roku 2023”.

W dniu 30 czerwca 2023 r. zawarto umowę z firmą Revol Sp. z o.o. – Wykonawcą zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczew w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew na lata 2012-2032” przyjętego Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010 roku. W związku z przedsięwzięciem odebrano 43,59 Mg odpadów z nieruchomości, z których właściciele posesji złożyli chęć realizacji zadania.
 
Koszt zadania wyniósł 25.757,29 zł, zadanie zostało sfinansowane w kwocie 10.302,92 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w wysokości 8242,33 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (w wysokości 2060,59 zł).

Strony: 1 2 3 4

<