Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy


Gmina Pszczew, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Pszczew, dotycząca osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności,
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami (nr działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego).

Mieszkańcy Gminy Pszczew poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez informację na stronie internetowej urzędu oraz informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., ze Złotnik. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061 /656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Wójt Gminy Pszczew
Józef Piotrowski

Strony: 1 2 3

<