Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Odpady z działalności rolniczej


ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW:
FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

Do poszczególnych punktów odpady przyjmowane są odpłatnie. Cenniki przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów odbierających.

FOLIA

1. Wtórpol
ul. Koniawska 34 A
66-400 Gorzów Wlkp.
kontakt tel. 95 723 96 88

2. ZUO INTERNATIONAL
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena, transport we własnym zakresie rolnika
kontakt tel. 693 196 338

3. Eko 24 Barbara Plewko
ul. Królowej Jadwigi 1,
74-400 Dębno
Tel. 95 760 29 38

SZNUREK
ZUO INTERNATIONAL
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena
kontakt tel. 693 196 338

OPONY

1. Eko 24 Barbara Plewko
ul. Królowej Jadwigi 1,
74-400 Dębno
Tel. 95 760 29 38

2. EKO RECYKLING Radosław Wróbel
ul. Gorzowska 8
74-400 Dębno
Tel. 665490550

<