Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


W celu sprawdzenia, czy dla danej lokalizacji uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, należy wejść na stronę Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pszczew.

  • Wybieramy w prawym górnym rogu opcję “szukaj”.
  • Zaznaczamy kafelek “działki”, wybieramy obręb geodezyjny i wpisujemy nr interesującej nas działki.
  • Wybrana działka zostanie oznaczona na mapie.
  • W drzewku warstw po lewej stronie zaznaczamy “zagospodarowanie przestrzenne”.
  • Na ekranie pojawią się rysunki planów.
  • Klikamy w wybraną działkę.
  • Pojawi się okienko z informacją o obiekcie.
  • Rozwijamy “plany miejscowe” i wybieramy link “pokaż pełną treść uchwały”.

<