Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew


Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr LII.403.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew

Obwieszczenie-o-przyjęciu-dokumentu

Strony: 1 2

<