Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wymagane dokumenty:

  1. Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
  2. Klauzula RODO
  3. Mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości
  4. Zgoda ewentualnych współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzewa.
  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Dodatkowych informacji udziela podinspektor Magdalena Adamska tel. 95 7492317 e-mail: srodowisko@pszczew.pl

<