Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa jakość powietrza polecane strony

Opłata od posiadania psów


Podatnicy w celu zgłoszenia posiadania psa lub aktualizacji danych psa w ewidencji powinni wypełnić druk – karta aktualizacji danych psa.

Opłata za psa wynosi 30,00 zł. Jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego. W przypadku nabycia psa po terminie płatności, opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest płatna w ciągu dwóch tygodni od dnia posiadania psa.

Opłaty można dokonać:
– bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu:

Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew
GBS Międzyrzecz Wlkp. nr 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
w dowodzie wpłaty należy wpisać opłata za psa, imię i nazwisko, adres właściciela psa,

– w kasie Urzędu Gminy w Pszczewie przy ul. Rynek 13  w godzinach:

poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30- 13.30.
– u sołtysa

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
– osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

 – osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego

– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Informacji udziela Referat finansowy pokój nr 1, tel. 95 749 23 14