Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

USC, ewidencja ludności


Wniosek o nadanie nr PESEL

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o umiejscowienie aktu

Wniosek o wydanie aktu

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego – formularz edytowalny

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego – formularz edytowalny

Zgłoszenie wymeldowania czasowego

Zgłoszenie wymeldowania stałego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu z zagranicy

<