Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla działki o nr ewid. 1309, położonej w obrębie Pszczew.


Obwieszczenie-o-ponownym-wyłożeniu-mpzp-do-publ.-wglądu

<