Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Odpady komunalne


Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Najistotniejsza zmiana dotyczy segregowania – wszyscy musimy dzielić odpady na frakcje: papier, szkło, plastik i metale, odpady biodegradowalne. To co pozostanie, będzie nie do oddzielenia czy sklasyfikowania, stanie się odpadem resztkowym zmieszanym. Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021 roku wynosi 20 zł od osoby. W przypadku domostw kompostujących bioodpady ulega obniżeniu do 18 zł. Szczegóły (terminy, deklaracje, zasady sortowania i odbioru, funkcjonowanie PSZOK-u) znajdziecie Państwo w menu w kolejnych zakładkach .

<