Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego


WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• kopia mapy z wyróżnionym przedmiotowym obszarem (alternatywnie numery ewid. działek)
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wypis do 5 stron tekstu – 30 zł, wypis powyżej 5 stron tekstu – 50 zł, wyrys – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 –20 zł, nie więcej jednak niż 200 zł łącznie za wypis i wyrys)

DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela inspektor Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl

<