Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenia o postępowaniach ustalania lokalizacji celu publicznego


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV, w tym linii kablowych oraz złącz kablowych w obrębie Silna, na działkach 304 i 308/2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od Lubikowa do RS Przytoczna wraz z linią światłowodową, na działkach nr 69, 67,93 494, 91, 466, 462/1, 462/2, 638, 446/2 – obręb Przytoczna, gmina Przytoczna.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 7/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl V

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 6/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl IV

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 5/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl III.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 4/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl II.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 3/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl I

Strony: 1 2

<