Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew


Żurawia_obwieszczenie-o-wyłożeniu

Więcej informacji: bip.pszczew.pl

<