Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Sprawy wojskowe i obronne


Wypłata świadczenia rekompensującego utracone zarobki za czas odbytych ćwiczeń wojskowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek żołnierza rezerwy,
● zaświadczenie pracodawcy lub naczelnika urzędu skarbowego, określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu
● zaświadczenie z jednostki wojskowej potwierdzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych oraz wysokość uposażenia wypłaconego z tytułu tych ćwiczeń.


Dodatkowych informacji udziela podinspektor Greta Rydzanicz, tel. 95 749 23 21, e-mail: zk@pszczew.pl

<