Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Konkurs na realizatora szczepień przeciwko HPV


HPV2

Gmina Pszczew ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  „Program profilaktyki  zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2021-2023 w Gminie Pszczew” w 2021 roku. Termin  składania ofert upływa 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 2 – formularz oferty na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Pszczew w 2021 roku

Zarządzenie Wójta o ogłoszeniu konkursu na realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w gminie Pszczew roku 2021