Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew


  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do pobrania

Obwieszczenie-o-wyłożeniu-mpzp-do-publicznego-wglądu_mpzp.-ul.-Kasztanowa_wrzesień-2021

Strony: 1 2

<