Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla działki o nr ewid. 1309, położonej w obrębie Pszczew


Obwieszczenie-o-wyłożeniu-do-publicznego-wglądu-projektu-mpzp-Pszczew-dz.-nr-1309

Więcej informacji:

na BIP Pszczew

<