Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Stop przemocy – punkt konsultacyjnyW Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie mieści się punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Punkcie konsultacyjnym przyjmuje Beata Konieczna – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy. Pani Beata Konieczna ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu, pedagogiem, trenerem, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Skwierzynie, v-ce prezesem  Gorzowskiego Stowarzyszenia Kuratorów  Sądowych „DECEM”.

Do konsultacji i wsparcia może zgłosić się każda osoba z terenu gminy Pszczew zarówno doznająca przemocy, jak i ta, która taką przemoc obserwuje u innych osób i nie za bardzo wie, co z tym dalej zrobić . Z konsultacji mogą też skorzystać rodzice, dzieci i młodzież  z problemem przemocy rówieśniczej, a także kadra m.in. z obszaru oświaty, pomocy społecznej.

Z Panią Beatą Konieczną można umówić się pod numerem telefonu: 696414125. Konsultacja odbędzie się w formie, jaką ustalisz wspólnie ze specjalistą.

    W Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie wspieramy osoby doznające przemocy, gdzie  uczymy, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, w tym sporządzamy wspólnie indywidualny plan bezpieczeństwa, na bieżąco rozwiązujemy wszelkie kwestie z zakresu przemocy, pod kątem przepisów prawnych  dotyczących przemocy, sposobów rozwiązań istniejących problemów. Poza tym wraz z innymi specjalistami dajemy moc i wsparcie i uświadamiamy, że przemoc jest przestępstwem. Przemocy mówimy stanowcze NIE!

Beata Konieczna

<