Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Dopłaty do czynszu


Dopłaty do czynszu mają wspomóc najemców, którzy ucierpieli finansowo wskutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tzw. „dopłatę do czynszu”

Komu przysługuje nowe świadczenie?

  • wyłącznie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych spełniającym warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (w zakresie kryterium dochodowego i  powierzchni normatywnej lokalu),
  • najmującym lub podnajmującym lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.

Jaka jest miesięczna wysokość dopłaty do czynszu?

dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu, nie więcej niż 1.500,00 zł miesięcznie i przyznawany będzie na okres sześciu miesięcy.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

Szczegółowych informacji  można uzyskać  w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 95 7492314.

<