Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Odpady komunalne – szczegóły


Zasady gospodarki odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew


Wpłaty należy wnosić na indywidualne konta do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy określają, wypełniając deklarację i klauzulę informacyjną.
Termin składania nowych deklaracji upływa 20 stycznia 2021 roku. Można je przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 PSZCZEW,
pocztą elektroniczną (scan dokumentu z podpisem wysyłamy na adres: odpady@pszczew.pl) lub złożyć osobiście w urzędzie.

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkich mieszkańców gminy Pszczew obowiązuje segregowanie odpadów.

Segregowane odpady komunalne (papier, szkło, plastik, metale, odpady biodegradowalne) odbierane są raz w miesiącu.

Odpady resztkowe (pozostałość po segregacji) odbierane są raz na dwa tygodnie.

Każdy właściciel nieruchomości otrzymuje od firmy wywożącej odpady worki do selektywnej zbiórki odpadów, a także harmonogram odbierania odpadów. Natomiast obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na resztkowe odpady komunalne.

<