Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa spis rolny polecane strony

Gospodarka odpadami komunalnymi


Zasady gospodarki odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew

Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

 sposób selektywnysposób nieselektywny
gospodarstwo do 2 osób25,00 zł50,00 zł
gospodarstwo trzyosobowe40,00 zł80,00 zł
gospodarstwo czteroosobowe i więcej 60,00 zł120,00 zł


Wpłaty należy wnosić na indywidualne konta do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy określają, wypełniając deklarację i klauzulę informacyjną.

Każdy właściciel nieruchomości otrzymuje od firmy wywożącej odpady worki do selektywnej zbiórki odpadów, a także harmonogram odbierania odpadów. Natomiast obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

NIESEGREGOWANE (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są raz na dwa tygodnie.

SEGREGOWANE odpady komunalne ( papier, szkło, plastik, odpady biodegradowalne) odbierane są raz w miesiącu.

Harmonogram-odpady-2020