Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Opłata targowa


Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

1) na targowisku na Placu Magdaleńskim w Pszczewie:
a) w okresie od 1 czerwca do 30 września – 10,00 zł
b) w okresie od 1 października do 31 maja – 5,00 zł
c) podczas dorocznego „Jarmarku Magdaleńskiego” – 75,00 zł.
2) w innych miejscach sprzedaży na terenie Pszczewa:
a) w okresie od 1 czerwca do 30 września – 400,00 zł
b) w okresie od 1 października do 31 maja – 200,00 zł
c) podczas dorocznego „Jarmarku Magdaleńskiego” – 75,00 zł,
za wyjątkiem usług gastronomicznych  – 750,00 zł.
3) na terenie pozostałych sołectw Gminy Pszczew:
a) w okresie od 1 czerwca do 30 września – 10,00 zł
b) w okresie od 1 października do 31 maja – 5,00 zł

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż owoców, warzyw oraz runa leśnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.
Na terenie Pszczewa inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, natomiast na terenie sołectw – sołtysi.  

<