Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszenie Wójta Gminy Pszczew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Szarcz, dla terenów przy drodze powiatowej Pszczew – Szarcz


Obwieszczenie-Wójta-Gminy-Pszczew-o-wyłożeniu-projektu-mpzp-do-publicznego-wglądu

Więcej informacji:

na BIP Pszczew

<