Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa jakość powietrza polecane strony

Ustalenie numeru nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości,
•kopia mapy, na której kolorem wyróżniono nieruchomość będącą przedmiotem wniosku
•kopia dokumentu potwierdzającego tytuł własności przedmiotowej nieruchomości

Wniosek nie podlega opłacie.
Dodatkowych informacji udziela inspektor Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl