Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew – dla terenu osiedla Powstańców Wielkopolskich oraz terenów położonych przy ul. Trzcielskiej


https://bip.pszczew.pl/81/2154/Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Pszczew_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Pszczew_2C_w_obrebie_Pszczew__E2_80_93_dla_terenu_osiedla_Powstancow_Wielkopolskich_oraz_terenow_polozonych_przy_ul__Trzcielskiej/

Obwieszczenie-o-wyłożeniu-proj.-mpzp-do-publicznego-wglądu_

<