Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą


Zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużywania, w tym do podlewania trawników.

Ocieplanie się klimatu, przejawiające się słabymi opadami śniegu zimą oraz bezdeszczową wiosną spowodowało, że narasta zjawisko suszy.

Gmina Pszczew stara się zaradzić spadkom ciśnienia wody i przerwom w jej dostawie w okresie letnim. W tym celu stacja uzdatniana wody w Pszczewie zostanie rozbudowana o dwa zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 150 m3. Ta inwestycja zakończy się w tym roku jesienią, więc w następne wakacje przydadzą się do równoważenia deficytów wody.

<