Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Nowe ogniska grypy ptaków HPAI


W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiatach województwa lubuskiego prosimy przestrzeganie zaleceń służb weterynaryjnych, realizowanie działań prewencyjnych oraz informacyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w którychutrzymywany jest drób
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
  • Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.
  • Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków określone są w Rozporządzeniu Wojewody z dnia 11.01.2023 r., dostępnym pod linkiem:
  • http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/91/
  • Pełny tekst zmiany rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 07.02.2023 r. dostępny pod adresem: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2023/393/

<