Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Ograniczone funkcjonowanie przedszkola – COVID


Szanowni Rodzice,
w związku z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jednego z pracowników przedszkola sprawujących opiekę nad dziećmi, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu Państwa dzieci z Grupy Smerfy zostają objęte kwarantanną w okresie od 30.01.2021 do 08.02.2021r. włącznie. W związku z powyższym proszę o zapewnienie dziecku opieki na czas trwania kwarantanny. W związku z nieobecnością kilku pracowników przebywających na kwarantannie prosimy Rodziców pozostałych grup: Biedronek, Misiów, Zajączków, Żabek o w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domu. Dzieciom, które będą uczęszczały do przedszkola, nie gwarantujemy obiadów, zapewniamy suchy prowiant.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

<