Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Nabór rachmistrzów – Narodowy Spis Powszechny


Wójt Gminy Pszczew podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 09 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Pszczew. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00.

Termin składania ofert:  od 01 do 09 lutego 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia
Regulamin naboru
Formularz zgłoszeniowy

<