Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Pszczew


Obwieszczenie-o-wyłożeniu-do-publicznego-wglądu-proj.-mpzp-Kasztanowa

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Pszczew w obrębie Pszczew
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Pszczew
Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gminy Pszczew w obrębie Pszczew

Oświadczenie urbanisty
Prognoza oddziaływania na środowisko w obrębie Pszczew – mapa
Prognoza oddziaływania na środowisko

<