Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych


Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie informuje, że od dnia 1 grudnia 2021 roku do odwołania następują zmiany w funkcjonowaniu zakładu:

1. W sprawach związanych z działalnością zakładu należy się kontaktować wyłącznie telefonicznie, drogą mailową, lub pisemnie przez skrzynkę podawczą, znajdującą się w zakładzie.

2. Zostają zawieszone odczyty wodomierzy dokonywane przez inkasenta. W celu zminimalizowania zagrożenia prosimy o podawanie stanu wodomierza poprzez wiadomości SMS, MMS na nr tel. 724 447 794 lub dzwoniąc do zakładu na numer 95 749 10 88.

W przypadku braku odczytu, zostanie wystawiona faktura według średniego zużycia.

3. Kasa jest czynna:

• w poniedziałek w godzinach 8.30-15.30

• od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Przerwa od godziny 10.15 do 10.45

4. W sprawach wydania warunków technicznych przyłączy oraz umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków proszę się kontaktować w poniedziałki w godzinach 7.30-12.00 oraz czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.30.

Tel. 95 749 10 88

e-mail: zukpszczew@interia.pl

<