Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew


2. Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – uchwała Rady Gminy Pszczew nr XLIII.332.2021 z 30 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew.

Strony: 1 2

<