Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Trzy projekty Gminy Pszczew dofinansowane w Programie Polski Ład


30 mld zł rozdysponowano pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, której wyniki ogłosił w poniedziałek 30 maja premier Mateusz Morawiecki.

Gmina Pszczew otrzymała dofinansowanie do wszystkich 3 wniosków złożonych przez Gminę Pszczew w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Łącznie to 3 995 000 zł:

  • Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  • Budowa skateparku i ścianki wspinaczkowej z miejscami parkingowymi i małą architekturą w Pszczewie.
  • Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie.

<