Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą zgłosić jakich źródeł ciepła używają. Warto jak najszybciej dopełnić tego obowiązku, ponieważ w przypadku niedopełnienia obowiązku grozi kara grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli w skrócie CEEB, to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w kraju. Przegłosowana przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury, a później przez Sejm, ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, dała początek CEEB.

CEEB powstała nie tylko po to, by stworzyć spis źródeł ciepła budynków, ale ma także uwzględniać inne informacje. M.in. o tym, jaka pomoc publiczna została udzielona w ramach termomodernizacji i wymiany kotłów. Wszystkie zebrane informacje mają dotyczyć, jak szacuje instytucja, około 6 mln budynków.

Baza danych dotycząca źródeł ciepła ma służyć temu, by zebrać informacje od właścicieli dotyczące tego, czym ogrzewają budynki. Są oni zobowiązani do złożenia deklaracji CEEB, którą mogą wypełnić online lub tradycyjnie.

<