Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych


styczeń-czerwiec 2022 r.

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych. We wszystkich sołectwach z wyjątkiem Pszczewa odpady zostaną odebrane. 7 stycznia, a nie 6 stycznia. W Pszczewie zgodne z wcześniej podanym planem

PSZCZEW-_I_półrocze_2022

Strony: 1 2 3 4 5

<