Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Absolutorium dla Wójta Gminy Pszczew


Rada Gminy Pszczew 30 czerwca udzieliła wójtowi Józefowi Piotrowskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Absolutorium jest wyrazem oceny działalności wójta ze strony Rady Gminy i jest oceną końcową za dany rok. Jej przedmiotem jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pszczew, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie, a wójt dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi.

Po głosowaniu wójt podziękował Pani Skarbnik Halinie Jokiel, Paniom i Panom Radnym, swoim współpracownikom w Urzędzie Gminy, kierownikom i pracownikom jednostek oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji ubiegłorocznych zadań, za ich zaangażowanie i profesjonalizm.

<