Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Montujemy naszą bazę, czyli remontujemy świetlicę


To projekt, który realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie w ramach IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi dostosujemy dawną salę konferencyjną nad biblioteką do potrzeb dzieci, doposażymy i zorganizujemy w niej świetlicę, do której serdecznie zapraszamy naszych milusińskich w nowym roku szkolnym.

Za przyznane środki sfinansujemy malowanie i wygłuszenie pomieszczenia, nowe oświetlenie, meble oraz projektor multimedialny.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

<