Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew

Obwieszczenie-o-ponownym-wyłożeniu-mpzp-do-publicznego-wglądu

PPż_prognoza_srodowiskowa

PPż_prognoza_zał1

PPż_prognoza_zał2

PPż_rysunek-planu_2022_08_09-2

PPż_oświadczenie

PPż_podpis-pś

PPż_uchwała_2022_08_09

PPż_uzasadnienie_2022_08_09

Strony: 1 2

<