Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Dodatek węglowy


17 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Gospodarstwa domowe mogą już składać wnioski w Urzędzie Gminy o wypłatę 3 000 zł dodatku na zakup węgla.

Wzór wniosku:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek w wysokości 3 tys. zł, który przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny,

piecokuchnia,

kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe

– zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Świadczenie to będzie zwolnione od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

<